Vanliga frågor och svar

 • Vad är halsont?

  Ont i halsen kännetecknas av smärta, klåda, eller irritation i halsen. Du kan ha svårt att svälja mat och vätskor, och smärtan kan förvärras när du försöker svälja. Smärta i halsen är det primära symtomet på halsont.

 • Vilka är de vanligaste symptomen på halsont?
  • En torr hals
  • Svullna körtlar i halsen
  • Vita fläckar på tonsiller
  • Heshet

   

 • Vilka är orsakerna till halsont?

  Majoriteten av halsont utlöses av en viral och/eller bakteriell infektion. Detta är infektioner orsakade av ett virus, såsom förkylning eller influensa. En bakterieinfektion kan orsaka halsont. Dessa typer av infektioner inkluderar:

  • Halsfluss, är en inflammation i halsen orsakad av Streptococcus pyogenes bakterier
  • Difteri, orsakar halsinflammation
  • Kikhosta, som påverkar andnings slemhinnan
 • Hur verkar CoughNer®?

  CoughNer® spray bildar ett skyddande skikt på den känsliga vävnaden i halsen, vilket direkt lindrar ont i halsen. CoughNer® spray är baserad på den patenterade 2QR-komplex. Denna naturliga substans härstammar från växter och består av molekyler som kallas polysackarider. 2QR-komplexet ger ett fysiskt block hinder till för bakterier genom att binda sig till receptorerna av patogena-bakterier, hindrar dem från att fästa sig på halsslemhinnan. Genom detta anti-adhesiva verkningssätt, stödjer 2QR-komplex polysackarider den naturliga läkningsprocessen som därmed eliminerar obehag av inflammerad vävnad (känslighet, rodnad, svullnad och irritation).

 • Vad är effekten av CoughNer®?

  Direkt lindring av halsont:

  • Lindrar symtomen på en öm och irriterad hals
  • Underlättar sväljning relaterade till halsont
  • Neutraliserar skadliga mikroorganismer
  • Återställer slemhinnans skyddande funktion
  • Naturlig och effektiv
 • Hur använder jag CoughNer®?

  Applicera minst 2 doser CoughNer® spray var tredje timme, eller när lättnad önskas med maximalt 1 flaska per dag. För optimal kontakttid efter applicering ska du inte dricka eller äta något under de kommande 30 minuterna. CoughNer® Spray kan sväljas.

 • Hur länge kan jag använda CoughNer®?

  Det rekommenderas inte att fortsätta använda CoughNer® spray i mer än 30 dagar i följd.

 • Kan jag äta och dricka allt när jag använder CoughNer®?

  Ja, men för optimal kontakttid efter applicering ska du inte dricka eller äta något under de kommande 30 minuterna.

 • Kan CoughNer® också användas på barn?

  CoughNer® Spray är lämplig för vuxna och barn från fyra år och uppåt. En applicering är ca 0,13 ml.

 • När ska CoughNer® inte användas?

  Om besvären förvärras eller om du utvecklar vita fläckar i halsen när du använder CoughNer®, kontakta din läkare. Använd inte efter utgångsdatumet. Allergier mot ingredienserna i CoughNer® Spray är mycket sällsynta. När du är tveksam applicera  på insidan av underarmen. Om en kliande  röd fläck uppkommer uppstår avråder vi dig att från att använda CoughNer® spray.

 • Måste jag konsultera en läkare innan före användning av CoughNer®?

  Nej, det är inte nödvändigt att konsultera en läkare innan du använder CoughNer®. Om besvären förvärras eller om du utvecklar vita fläckar i halsen, kontakta din läkare.

 • Hur lång tid tar det innan CoughNer® börjar verka?

  Detta varierar från en person till person, men vi förväntar oss att se en förbättring lindring av dina symtom efter de första få doserna.

 • Är Coughner® en medicinteknisk produkt?

  Ja, CoughNer® är en medicinteknisk produkt klass 1

 • Var kan jag förvara CoughNer®?

  Förvara CoughNer® spray utom syn- och räckhåll för barn i originalförpackningen vid en temperatur mellan 10° – 25° C. Utgångsdatumet är tryckt på flaskans etikett och på förpackningens undersida.

 • Kan CoughNer® användas av mer än en person?

  Produkten ska inte användas av flera personer, detta för att undvika korskontaminering.

 • Kan CoughNer® användas under graviditet eller amning?

  Det finns ingen information tillgänglig om användning av CoughNer® spray under graviditet eller amning.

 • Kan CoughNer® användas när man har en glukosintolerans eller glutenallergi?

  Ja, CoughNer® innehåller inte gluten eller laktos.