Användning

Hur man använder CoughNer®

Vuxna: 3 spraydoser, 6 gånger dagligen eller vid behov. Barn i åldrarna 4 till 12 år: 1 till 2 spraydoser, 6 gånger dagligen. Skaka före användning. Varje 30ml flaska innehåller ca 150 doser. Före första användning, aktivera sprayen genom att trycka på pumpen 2 eller 3 gånger. Överskrid inte angiven dos. Använd inte om du är allergisk mot någon av ingredienserna. Barn bör endast använda produkten under uppsikt av vuxen. Inte lämplig för barn under 4 års ålder.

Hur länge kommer jag att behöva använda Coughner® spray innan jag känner en effekt?

DIREKT LINDRING! – Coughner® spray fungerar efter de första doserna tack vare av sprayen på det skyddande skiktet på halsen. Drick eller ät inte under 30 minuter efter användning.

Det varierar från person till person, men vi förväntar oss att se en förbättring av dina symptom efter de första få doserna.

Vem kan inte använda Coughner® spray?

  • Barn under 4 år
  • Personer som är allergiska mot någon av ingredienserna

Ladda ner mer information om Coughner® spray här. Coughner® Spray är en medicinteknisk produkt, läs bruksanvisningen före användning

Download